Θεοδώρα Θανασούλη
A- A+

Τί είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης κάθε είδους διαφορών με τη συνδρομή ενός τρίτου ουδέτερου εξειδικευμένου προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος βοηθά την επικοινωνία των μερών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία που είναι ικανοποιητική και από τα δύο μέρη, χωρίς να προσφύγουν στο Δικαστήριο.

Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της εθελοντικής διαμεσολαβητικής διαδικασίας που είναι μεταξύ άλλων η απόλυτη εμπιστευτικότητα και ο μη δεσμευτικός της χαρακτήρας της διαμεσολάβησης, μέχρι την υπογραφή της τελικής συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς, την οποία επιλέγουν τα ίδια τα μέρη. Σε πολλές περιπτώσεις η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες.

Η επιλογή του διαμεσολαβητή για μια συγκεκριμένη διαφορά είναι πολύ σημαντική, διότι πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος ανάλογα με το είδος της διαφοράς.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει εισαχθεί πλέον και στη χώρα μας και αποτελεί νόμο του Ελληνικού Κράτους από τον Δεκέμβριο του 2010, με το Ν. 3898/2010: «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις», που θεσπίζει αυτή την εναλλακτική και καινοτόμο επιλογή επίλυσης διαφορών.

  Αρχή Επιστροφή  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Η Θεοδώρα Θανασούλη αποφοίτησε με υποτροφίες από την Νομική Σχολή ...

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης κάθε είδους διαφορών...

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, έναντι της δικαστικής προσφυγής...

Στη σύγχρονη κοινωνία οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν μεταβληθεί...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση είναι μια πρακτική τεχνική, που έχει στόχο...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση αφορά άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες, που βρίσκονται...

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz