Θεοδώρα Θανασούλη
A- A+

Γιατί Διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, έναντι της δικαστικής προσφυγής, για οποιαδήποτε διαφορά. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

  • Οικονομία χρόνου: Επίλυση διαφορών την ίδια μέρα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί θετικά η διαμεσολάβηση, ενώ μια δικαστική διαμάχη απαιτεί κατά μέσο όρο 3-5 χρόνια.

  • Εξοικονόμηση χρημάτων: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης κοστίζει πολύ λιγότερο από την προσφυγή στα δικαστήρια, είναι ευέλικτη και εθελοντική διαδικασία, που καθορίζεται από τον Διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τα μέρη.

  • Είναι εμπιστευτική διαδικασία, δηλαδή υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας για τις πληροφορίες που εκμυστηρεύονται τα μέρη στον Διαμεσολαβητή.

  • Η λύση διαμορφώνεται «στα μέτρα των μερών», διότι τα μέρη επιλέγουν τη λύση που ικανοποιεί τα αληθινά συμφέροντα τους. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, αλλά ικανοποιούνται και τα δύο μέρη με την καλύτερη δυνατή λύση, δηλαδή όχι συμφωνία «win -lose» αλλά «win-win

  • Διαφυλάσσονται οι σχέσεις των μερών μελλοντικά και πολλές φορές αποκαθίστανται.

  Αρχή Επιστροφή  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Η Θεοδώρα Θανασούλη αποφοίτησε με υποτροφίες από την Νομική Σχολή ...

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης κάθε είδους διαφορών...

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, έναντι της δικαστικής προσφυγής...

Στη σύγχρονη κοινωνία οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν μεταβληθεί...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση είναι μια πρακτική τεχνική, που έχει στόχο...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση αφορά άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες, που βρίσκονται...

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz