Θεοδώρα Θανασούλη
A- A+

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια πρακτική τεχνική, που έχει στόχο να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των πλευρών της σύγκρουσης, με την παρέμβαση ενός ουδέτερου προσώπου, του διαμεσολαβητή, να επαναπροσδιορίσει και να λύσει τα προβλήματα της οικογένειας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους εμπλεκομένους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάδυση νέας οπτικής αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν καινούριες δυνατότητες διαχείρισης των προβλημάτων που τους απασχολούν την δεδομένη στιγμή, χωρίς τη δικαστική εμπλοκή τους.

Με την οικογενειακή διαμεσολάβηση, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναστοχαστεί πάνω στην υπάρχουσα κατάσταση, να διερευνήσει νέα σχήματα κι εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης των συγκρούσεων, επανεξετάζοντας τις επιλογές του. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στα ίδια τα μέρη να έχουνε πάλι την κυριαρχία των αποφάσεών τους και να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή λύση μιας οικογενειακής διαφοράς, διότι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν καλύτερα το τι ακριβώς διαδραματίζεται στην οικογένειά τους και αποφασίζουν για το τι «μέλλει γενέσθαι» στη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους, χωρίς να περιμένουν να το κάνει κάποιος τρίτος -δικαστικός λειτουργός- για λογαριασμό τους.

  Αρχή Επιστροφή  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Η Θεοδώρα Θανασούλη αποφοίτησε με υποτροφίες από την Νομική Σχολή ...

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης κάθε είδους διαφορών...

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, έναντι της δικαστικής προσφυγής...

Στη σύγχρονη κοινωνία οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν μεταβληθεί...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση είναι μια πρακτική τεχνική, που έχει στόχο...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση αφορά άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες, που βρίσκονται...

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz