Τί είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός εξώδικος τρόπος επίλυσης κάθε είδους διαφοράς, με τη συνδρομή ενός τρίτου ουδέτερου εξειδικευμένου προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος βοηθά την επικοινωνία των μερών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία που είναι ικανοποιητική και από τα δύο μέρη, χωρίς να προσφύγουν στο Δικαστήριο.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει εισαχθεί πλέον και στη χώρα μας και αποτελεί νόμο του Ελληνικού Κράτους από τον Δεκέμβριο του 2010, με το Ν. 3898/2010: «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις», που θεσπίζει αυτή την εναλλακτική και καινοτόμο επιλογή επίλυσης διαφορών.

Αρχές της διαμεσολάβησης είναι, μεταξύ άλλων, η απόλυτη εμπιστευτικότητα, ο εθελοντικός και μη δεσμευτικός της χαρακτήρας, μέχρι την υπογραφή της τελικής συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς, την οποία επιλέγουν τα ίδια τα μέρη. Σε πολλές περιπτώσεις η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες.

Γιατί Διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, έναντι της δικαστικής προσφυγής, για οποιαδήποτε διαφορά, όπως:

Τι είναι η οικογενειακή διαμεσολάβηση;

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια εξειδικευμένη εξώδικη διαδικασία, που έχει στόχο να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των πλευρών, με την παρέμβαση ενός ουδέτερου εξειδικευμένου προσώπου, του διαμεσολαβητή, με στόχο να λυθούν τα προβλήματα της οικογένειας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Xωρίς τη δικαστική εμπλοκή τους.

Έτσι δίνεται η ευκαιρία στα μέρη να βρουν εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης των συγκρούσεων, να έχουνε πάλι την κυριαρχία των αποφάσεών τους και να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή λύση μιας διαφοράς, να αποφασίζουν για το τι «μέλλει γενέσθαι» στη δική τους ζωή και των παιδιών τους, χωρίς να περιμένουν να το κάνει κάποιος τρίτος -δικαστικός λειτουργός- για λογαριασμό τους.

Ποιούς αφορά;

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση αφορά άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες, που βρίσκονται σε κάποια δύσκολη φάση προσωπικής ζωής ή είναι αντιμέτωποι με διλήμματα και νέες προοπτικές για τα προσωπικά τους θέματα, όπως η διάσταση και το διαζύγιο, κληρονομικές διαφορές ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκύπτουν από την σχέση τους με τα παιδιά τους, ιδιαίτερα στα διαστήματα αυτά, που επέρχονται αλλαγές στην ζωή τους.

Υπάρχει κρίση στις σύγχρονες σχέσεις;

Πολύ συχνά ακούμε σήμερα για κρίση των σχέσεων, των γάμων, για ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και διαζύγια, με μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες, που εξαντλούν τους ανθρώπους, τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά.

Οι άνθρωποι προβληματίζονται ιδιαίτερα στη χρονική αυτή στιγμή της ζωής τους, διότι μπροστά σε αυτές τις αιφνίδιες και ραγδαίες αλλαγές, τα ερωτήματα που ξεπηδούν είναι πολλά.
«Τι πρέπει να κάνω τώρα;»,
«Τι θα ήταν καλύτερο για μένα και για τα παιδιά;»,
«Πώς πρέπει να το πω στα παιδιά;»,
«Με ποιόν είναι καλύτερο να μένει το παιδί;», «Πόσο συχνά πρέπει να βλέπει τον γονιό που δεν μένει μαζί με το παιδί;»,
«Πού πρέπει να απευθυνθώ ώστε να μπορέσω να λύσω καλύτερα τις διαφορές μας που θα προκύψουν από το διαζύγιο;».

Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προσφύγουν στην επίλυση της διαφοράς τους με συμβουλευτική και οικογενειακή διαμεσολάβηση.