Θεοδώρα Θανασούλη
A- A+

Σύγχρονες σχέσεις και επίλυση συγκρούσεων

Στη σύγχρονη κοινωνία οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν μεταβληθεί και έχουν γίνει ακόμη πιο πολύπλοκες. Οι έννοιες της συντροφικής σχέσης, του γονικού ρόλου και της οικογένειας και έχουν διευρυνθεί στη σύγχρονη εποχή των πολλαπλών επιλογών και δεν απαντούν πλέον στον παραδοσιακό τους ορισμό. Σήμερα οι οικογένειες ανασχηματίζονται και αναπροσαρμόζονται σε νέα δεδομένα: μονογονεϊκές και ανασυσταμένες οικογένειες, διαπολιτισμικοί γάμοι και οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά. Είναι πλέον σύνηθες να ακούμε για κρίση των σχέσεων, των γάμων, για ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και διαζύγια, με μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες, που εξαντλούν τους ανθρώπους, τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά. Όταν υπάρχουν παιδιά, υπόκεινται κι αυτά στις συνέπειες των συγκρούσεων και της αντιδικίας των γονιών τους και βρίσκονται συνήθως σε πολύ δύσκολη θέση μέσα στη δίνη των γεγονότων, βιώνοντας αυτές τις ιδιαίτερα πιεστικές καταστάσεις. Οι άνθρωποι προβληματίζονται ιδιαίτερα στη χρονική αυτή στιγμή της ζωής τους, διότι μπροστά σε αυτές τις αιφνίδιες και ραγδαίες αλλαγές, τα ερωτήματα που ξεπηδούν είναι πολλά. «Τι πρέπει να κάνω τώρα;», «Τι θα ήταν καλύτερο για μένα και για τα παιδιά;», «Πώς πρέπει να το πω στα παιδιά;», « Με ποιόν είναι καλύτερο να μένει το παιδί;», «Πόσο συχνά πρέπει να βλέπει τον γονιό που δεν μένει μαζί με το παιδί;», «Πού πρέπει να απευθυνθώ ώστε να μπορέσω να λύσω καλύτερα τις διαφορές μας που θα προκύψουν από το διαζύγιο;».

Σήμερα, φαίνεται αναγκαία η αναζήτηση ενός άλλου δρόμου επίλυσης των διαφορών αυτών και η διαχείρισή τους με νέους τρόπους. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση έρχεται να βοηθήσει τους ανθρώπους, ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές και να αποφασίσουν οι ίδιοι για τον τρόπο που θα χειριστούν τα θέματά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να εμπλακούν σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Σύμφωνα από τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από την ήδη υπάρχουσα εμπειρία, με την οικογενειακή διαμεσολάβηση φαίνεται ότι μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, σε λίγες μόνο συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι είναι αρκετά έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέους τρόπους αντιμετώπισης και εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης των συγκρούσεων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους, χωρίς να εμπλακούν σε δικαστικές αντιπαραθέσεις.

  Αρχή Επιστροφή  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Η Θεοδώρα Θανασούλη αποφοίτησε με υποτροφίες από την Νομική Σχολή ...

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης κάθε είδους διαφορών...

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, έναντι της δικαστικής προσφυγής...

Στη σύγχρονη κοινωνία οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν μεταβληθεί...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση είναι μια πρακτική τεχνική, που έχει στόχο...

Η οικογενειακή διαμεσολάβη-ση αφορά άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες, που βρίσκονται...

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz